Kontakt

Urząd Miejski w Lęborku

tel. + 48 59 8637 760

e-mail: rewitalizacja@um.lebork.pl

ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Zakup Paszportu Pielgrzyma e mail: paszport@pomorskadrogaswjakuba.pl