SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA

Utworzono: 17-11-2021

Dbałość o caminowiczów i powierzony odcinek szlaku realizowana jest we WSPÓŁPRACY wolontariuszy, podmiotów samorządowych i kościelnych, przez teren których przebiega Droga. Szczególnie cenne jest zaangażowanie członków Klubów Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba w Elblągu, Gdańsku i Lęborku, entuzjastów pieszych wędrówek/pielgrzymek związanych z PTTK w Nowym Dworze Gdańskim i Słupsku oraz caminowiczów niezrzeszonych. Zadeklarowali oni wsparcie dla pielgrzymów oraz sprawdzanie stanu oznakowania i jego częściowe uzupełnianie od 9 do 29 etapu PDSJ, czyli od przejścia granicznego Mamonowo/Gronowo do Koszalina.

Potwierdzili to podczas   spotkania w dniu 9 listopada br. w LĘBORKU. Wszyscy opiekunowie otrzymali symboliczne CERTYFIKATY z wyszczególnionymi etapami, którymi się zajmują oraz prośbą do instytucji, samorządów i ludzi dobrej woli o udzielenie potrzebnej pomocy.  Jest ona niezbędna zwłaszcza ze strony samorządów. Wsparcie takie podtrzymały obecne na spotkaniu dyrektor Marta Chełkowska i kierownik Bożena Murańska z Departamentu Turystyki Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, starosta lęborski Alicja Zajączkowska i Alicja Słyszewska-Szybowska - szefowa Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie oraz, zdalnie ze Szczecina, Bożena Wołowczyk – główna specjalistka w Wydziale Współpracy Terytorialnej i Turystyki Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.  Rola  Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego jest szczególna, bo zawiaduje on  - we współpracy z terenowymi oddziałami PTTK oraz Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi  - wszystkimi etapami Drogi prowadzącymi caminowiczów od Koszalina do Szczecina i do Świnoujścia. 

Każdego opiekuna Pomorskiej Drogi św. Jakuba obowiązuje ogólnopolski Kodeks Opiekuna, wypracowany przez środowisko Parlamentu Jakubowego i Stowarzyszenia Przyjaciół Dróg św. Jakuba w Polsce, które m.in. prowadzi stronę internetową www.camino.net.pl o wszystkich szlakach, atrakcjach i opiekunach Camino w Polsce.  

Szczegółowe informacje o przebiegu, bazie  noclegowej i opiekunach poszczególnych etapów Pomorskiej Drogi św. Jakuba dostępne są natomiast na stronie www.pomorskadrogaswjakuba.pl lub bezpośrednio https://www.przewodnik.pomorskadrogaswjakuba.pl/

Zapraszamy!

Grafika 1: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 2: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 3: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 4: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 5: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 6: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 7: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 8: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 9: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 10: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 11: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 12: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 13: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 14: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 15: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 16: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 17: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 18: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 19: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 20: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 21: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 22: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 23: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA
Grafika 24: SPOTKANIE OPIEKUNÓW POMORSKIEJ DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA