UROCZYSTE POWOŁANIE I INSTALACJA BRACTWA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W GDAŃSKU

Utworzono: 13-07-2022

24 lipca 2022 roku – podczas mszy św. o godz. 11:30 w bazylice archikatedralnej w Gdańsku Oliwie nastąpi uroczyste powołanie Bractwa św. Jakuba Apostoła. Instalacja Bractwa nastąpi następnego dnia, we wspomnienie św. Jakuba Apostoła, podczas mszy św. odpustowej 25 lipca w kościele rektorskim Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku.

Inicjatorem powstania Bractwa jest ks. Adam Jeszka – kapelan Pomorskiej Drogi św. Jakuba  Apostoł w Gdańsku oraz Gdański Klub Przyjaciół św. Jakuba i gdańscy OO. Kapucyni. Zgodę na jego utworzenie w archidiecezji gdańskiej jako prywatnego stowarzyszenia wiernych wydał oraz zatwierdził jego statut abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański.  

Celem nowoutworzonego Bractwa jest podejmowanie działań zmierzających do:

– powstania, odtworzenia oraz czuwania nad drogami pielgrzymkowymi do św. Jakuba z Composteli położonymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie na terenie województwa pomorskiego;

opieki nad pielgrzymami, którzy wędrują Camino de Santiago na obszarze Pomorskiej Drogi św. Jakuba Apostoła;

– wspierania dzieł związanych z realizacją chrześcijańskiego ducha Camino de Santiago, uczestnictwa w uroczystościach liturgicznych związanych z kultem św. Jakuba Apostoła w Parafii św. Jakuba Apostoła w Gdańsku zwłaszcza w dni związane z odpustem Jakubowym.

Bractwo św. Jakuba Apostoła w Gdańsku dołączy do zacnego grona już funkcjonujących Bractw Jakubowych w Polsce opiekujących się caminowiczami, w tym:

  • Bractwo św. Jakuba w Jakubowie, z oddziałami w Lęborku (na Pomorskiej Drodze św. Jakuba), Ośnie Lubuskim, Szczyrku, Więcławicach Starych i Żabnie,
  • Bractwo św. Jakuba w Brzesku,
  • Bractwo Świętego Jakuba Starszego Apostoła przy Parafii w Kotuszowie,  
  • Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku,
  • Bractwo Świętego Jakuba Apostoła w Toruniu,
  • Bractwo Świętego Jakuba w Ulanowie.

Nieco inne cele eksponują:

  • Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego w Kętrzynie,  
  • Bractwo Świętego Jakuba w Tarnowie (głównie rekonstrukcja historyczna z XII-XIII w.)

Opieką nad caminowiczami statutowo zajmują się również inne organizacje społeczne, jak np. Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła.

Grafika 1: UROCZYSTE POWOŁANIE I INSTALACJA BRACTWA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W GDAŃSKU