Aktualności

2018-09-25

V SESJA PARLAMENTU JAKUBOWEGO

22 września 2018 roku w salach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się V sesja Parlamentu Jakubowego. Spotkaniu przewodniczył ks. prof. Piotr Roszak, który na wstępie przypomniał, że Parlament jest konfederacją podmiotów i osób, które statutowo i/lub z potrzeby serca zainteresowane są rozwojem sieci szlaku Camino w Polsce oraz wsparciem dla caminowiczów/pielgrzymów z nich korzystających. Rola członków PJ winna mieć charakter usługowy. Utrudnieniem pracy Parlamentu jest fakt, że opiera się na pracy społecznej uczestników. Od ostatniego spotkania w lutym 2017 roku widać wyraźnie, że Parlament przeżywa swoisty „kryzys nadmiaru inicjatyw i zadań do wykonania”.
2018-08-07

Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba zaprasza na kolejną wędrówkę NASZYM MAŁYM CAMINO

Naszym małym Camino przeszliśmy już, w tym roku, ponad 60 kilometrów z Braniewa, przez Frombork, Tolkmicko, Kadyny, Suchacz do Próchnika. W sobotę 11 sierpnia powędrujemy ok. 18 km z Próchnika do Elbląga.
2018-08-06

Coraz więcej Caminowiczów korzysta z polskojęzycznych paszportów pielgrzyma rozprowadzanych przez Lębork

31 stycznia 2017 roku podczas spotkania Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba rozpoczęto rozprowadzanie polskojęzycznych paszportów pielgrzyma uzgodnionych z Dziekanem Katedry w Santiago de Compostela i akceptowanych przez Biuro Pielgrzyma w Santiago przy wydawaniu campostelek. Łącznie rozprowadzono ich w ubiegłym roku 1.207 sztuki, z czego w sprzedaży bezpośredniej 123 egzemplarze a 1084 w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem formularzy zamówień umieszczonych na stronach Pomorskiej Drogi św. Jakuba (www.pomorskadrogaswjakuba.pl) oraz Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba (www.stowarzyszenie.trim.pl), które formalnie prowadzi dystrybucję paszportów.
2018-08-02

Niemieccy pielgrzymi na Pomorskiej Drodze św. Jakuba

Troje pielgrzymów z Niemiec od 19 do 27 lipca przemierzali szlak Pomorskiej Drogi św. Jakuba z Gdańska przez Lębork, Smołdzino do Słupska. Byli to BeateSteger - fotografka i producentka filmów oraz Hans-JörgBahmüller, oboje z Badenii Wirtembergii. Towarzyszyła im Dorota Mudlaff, urodzona w Pucku, od 14 lat mieszkająca w Bawarii, w rejencji Środkowa Frankonia – w wolnych chwilach organizatorka wycieczek do Polski i tłumaczka.
2018-08-01

Pielgrzymka Jakubowa Pomorską Drogą św. Jakuba, Lębork – Sianowo - Lębork

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska - Łeba w dniach 17 -18 lipca br roku zorganizowała pielgrzymkę z Sianowa do Lęborka. Celem pielgrzymki było uczczenie dwudziestoletniego patronatu św. Jakuba Apostoła nad Lęborkiem.
2018-07-19

Na jakubowym Szlaku - Camino u progu Twojego Domu

Zapraszamy na spotkanie dot. Dróg św. Jakuba.
2018-07-17

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce

W dniach od 17 - 18 lipca br odbędzie się Piesza Pielgrzymka Jakubowa Drogą św. Jakuba z Lęborka do Sianowa w ramach obchodów 20-lecia Patronatu św. Jakuba Apostoła nad Lęborkiem.
2018-05-15

O PIELGRZYMCE DO SANTIAGO DE COMPOSTELA NA RATY

Lęborski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek 17 maja o GODZ. 18.45 (po wieczornej Mszy św.) do auli w Domu Parafialnym przy sanktuarium św. Jakuba w Lęborku.
2018-05-02

Certyfikaty przebycia drogi św. Jakuba w Polsce czekają na pielgrzymów w katedrach św. Jakuba w Szczecinie i Görlitz

Pielgrzymi, którzy udokumentują w swoich paszportach pielgrzyma, że przebyli przynajmniej 100 km pieszo lub 200 km rowerem bezpośrednio przed katedrą św. Jakuba Ap. w Szczecinie lub katedrą św. Jakuba Ap. w Görlitz/Zgorzelcu mogą otrzymać „od ręki” Certyfikat przebycia Drogi św. Jakuba w Polsce.
2018-03-13

Przyjaciele Dróg św. Jakuba mają nowe (stare) władze

3 marca w Domu Pielgrzyma w Lęborku odbyło się trzecie Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”. Do „Przyjaciół …” na koniec 2017 roku należało 144 osób z całej Polski, do Lęborka przyjechało 31 członków, mających pełnomocnictwa od 4 kolejnych. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji udzielono, przy 3 głosach wstrzymujących się, absolutorium ustępującym władzom oraz wybrano nowe, na czteroletnią kadencję 2018 – 2022.
2018-03-01

„PRZYJACIELE DRÓG św. JAKUBA w POLSCE” spotykają się w LĘBORKU 2-4 marca 2018 r.

3 marca br. w Domu Parafialnym przy sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku odbędzie sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”.
2018-02-23

SPOTKANIE Z BISKUPEM KRZYSZTOFEM ZADARKO W SPRAWIE OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ NAD POLSKIMI CAMINOWICZAMI

22 lutego 2018 roku w gościnnym klasztorze ojców franciszkanów przy diecezjalnym sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku odbyło się spotkanie przedstawicieli Parlamentu Jakubowego w Polsce oraz Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba z biskupem Krzysztofem Zadarko – przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.
2018-02-16

“Między modlitwą a przygodą” – elblążanie na pielgrzymich szlakach

W Muzeum Archeologiczno- Historycznym w Elblągu jednym z cenniejszych eksponatów jest pielgrzymia muszla jakubowa z przełomu XIV i XV wieku. Odnalazła ją podczas prac wykopaliskowych na elbląskiej Starówce elbląska archeolog Grażyna Nawrolska.
2018-01-19

Prezentacja pn. "Camino w duecie"

Elbląski Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba 24 stycznia organizuje, pierwszą w tym roku, prezentację o Camino pn. CAMINO W DUECIE. Prezentację przedstawi, należący do Klubu Kazimierz Filip, który wędrował szlakiem Camino z Astorgi do Santiago w 2016 roku. Prezentacja odbędzie się, jak zawsze, w sali Ratusza Staromiejskiego w Elblągu. Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/1268230596612561/
2017-12-18

4 Parlament Jakubowy

Blisko 50 przedstawicieli z ponad 20 różnych podmiotów zajmujących się sprawami Dróg św. Jakuba w Polsce oraz przemierzającymi je caminowiczami spotkało się w dniach od 8 do 10 grudnia w Toruniu. Prezentacja uczestników pokazała, że funkcjonowanie Camino i wsparcie caminowiczów jest bliskie wielu bractwom jakubowym, stowarzyszeniom, fundacjom, klubom przyjaciół Drogi, samorządom i parafiom oraz osobom prywatnym, które przeszły już szlak w Hiszpanii lub Portugalii.
2017-11-29

Kalejne spotkanie Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba

23 listopada w Sali Rajców lęborskiego ratusza spotkała się Kapituła Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Skupia przedstawicieli środowisk samorządowych, kościelnych oraz około pielgrzymkowych i turystycznych, zainteresowanych dobrym funkcjonowaniem Pomorskiej Drogi i wsparciem dla korzystających z jej szlaku caminowiczów. Było obecnych 15 uczestników; najliczniej dopisali przedstawiciele Klubów Przyjaciół Drogi z Elbląga, Gdańska i Lęborka. Ale byli też przedstawiciele samorządowców na czele z Martą Chełkowską – dyrektorką Departamentu Turystyki w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim, Alicją Zajączkowską – radną wojewódzką, przewodniczącą grupy sterującej projektu unijnego RECReate i Witoldem Namyślakiem – burmistrzem Lęborka. Środowisko kościelne reprezentował ks. Tomasz Syldatk – zastępca dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Pelplińskiej oraz o. Roman Zioła – kustosz sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku.